Latvia Travel Agencies

Planeta Altvian Travel Agency LATTUR Travel Agency

34 Kr Valdemara St Lv
Riga
Fax: +3712278533
PH: +3712277585

29/31 Bruninieku Str.
Riga
Fax : +3717821510
PH: +3712270365
Email :info@lattur.riga.lv

Durbe Ture Travel Agency TBS Transport Bussines Services

32 Aspazijas Blvd.
Riga
Fax : +3717222740
PH: +3717223122

54 Brivibas Str.
Riga
Fax : +3717828138
PH: +3717226495/3719515200
Email : aleksandrs@tbs-travel.lv

Savlat Travel Agency Impressum Travel Agency

Raina Blvd. 25
Riga
Fax : +3717225109
PH: +3717210988

11 Lacplesa Iela
Riga
Fax : +3717282568
PH: +3717282568

Travel Agency of Kuldiga R&V Education Centre /Smartim LLC

Pilsetas So. 6
Kuldiga
Fax : +3713322721
PH: +3713322721

Meistaru Iela 10
Riga

Cesis Information and Travel Valodu Centrs Meridians Travel Agency

Uzvaras Blvd. 3
Cesis
Fax : +3714122929
PH: +3714122246

9-210 Juras Street
Ventsplis
Fax : +3713626817
PH: +3719626207
Email :meridian@vess.lv

T.U.I. Travel Agency Kuldigas Turisma Agentura

K. Barona Str. 28
Riga
Fax : +3717242430
PH: +3717242429
Email : tui@mail.bkc.lv

Pilsetas Laukums 6
Kuldiga
Fax : +3713322721
PH: +3713322721
Email : kuldigatravel@apollo.lv

Lated Travel Agency Mecenats Ltd Travel Agency

Gertrudes Iela 19/21-4
Riga
PH: +3717828421 003717828421

5 Valdeemara Str, Off.405
Riga
PH: +3712326052/320898