Mizuno Classic Golf Past Chapions

Mizuno Classic Golf Past Champions

Year Dates Champion Country Score Tournament
Location
Purse Winner's
Share
2010 Nov 5-7 Jiyai Shin South Korea 198 (-18) Kashikojima Country Club in Shima $1,200,000 $180,000
2009 Nov 6-8 Bo Bae Song South Korea 201 (-15) Kashikojima Country Club in Shima $1,400,000 $210,000
2008 Nov 7-9 Ji-Yai Shin South Korea 201 (-15) Kashikojima Country Club in Shima $1,400,000 $210,000
2007 Nov 2-4 Momoko Ueda Japan 203 (-13) Kashikojima Country Club in Shima $1,400,000 $210,000
2006 Nov 3-5 Karrie Webb Australia 202 (-14) Kashikojima Country Club in Shima $1,200,000 $180,000
2005 Nov 4-6 Annika Sörenstam Sweden 195 (-21) Seta Golf Course $1,000,000 $150,000
2004 Nov 5-7 Annika Sörenstam Sweden 194 (-22) Seta Golf Course $1,000,000 $150,000
2003 Oct 7-9 Annika Sörenstam Sweden 192 (-24) Seta Golf Course $1,130,000 $169,500
2002 Nov 8-10 Annika Sörenstam Sweden 201 (-15) Seta Golf Course $1,130,000 $169,500
2001 Nov 2-4 Annika Sörenstam Sweden 203 (-13) Musashigaoka Golf Course $1,080,000 $162,000
2000 Nov 3-5 Lorie Kane Canada 204 (-12) Seta Golf Course $850,000 $127,500
1999 Nov 5-7 Maria Hjorth Sweden 201 (-15) Seta Golf Course $800,000 $120,000
1998 Nov 6-8 Hiromi Kobayashi Japan 205 (-11) Musashigaoka Golf Course $800,000 $120,000
1997 Nov 7-9 Liselotte Neumann Sweden 205 (-11) Seta Golf Course $750,000 $112,500
1996 Nov 1-3 Mayumi Hirase Japan 212 (-4) Tone Golf Club $750,000 $112,500
1995 Nov 3-5 Woo-Soon Ko South Korea 207 (-9) Seta Golf Course $700,000 $105,000
1994 Nov 4-6 Woo-Soon Ko South Korea 206 (-7) Oak Hills Country Club $700,000 $105,000
1993 Nov 5-7 Betsy King United States 205 (-11) Lions Country Club $650,000 $97,500
1992 Nov 6-8 Betsy King United States 205 (-11) Musashigaoka Golf Course $650,000 $97,500
1991 Nov 8-10 Liselotte Neumann Sweden 211 (-5) Seta Golf Course $550,000 $82,500
1990 Nov 2-4 Debbie Massey United States 133 (-11) Musashigaoka Golf Course $550,000 $82,500
1989 Nov 3-5 Elaine Crosby United States 205 (-11) Seta Golf Course $500,000 $75,000
1988 Nov 4-6 Patty Sheehan United States 206 (-10) Musashigaoka Golf Course $450,000 $67,500
1987 Nov 6-8 Yuko Moriguchi Japan 206 (-10) Musashigaoka Golf Course $350,000 $52,500
1986 Nov 7-9 Ai-Yu Tu Taiwan 213 (-3) Lions Country Club $300,000 $45,000
1985 Nov 8-10 Jane Blalock United States 206 (-10) Musashigaoka Golf Course $300,000 $45,000
1984 Nov 2-4 Nayoko Yoshikawa Japan 210 (-6) Hiroshima Country Club $300,000 $41,250
1983 Nov 11-13 Pat Bradley United States 206 (-10) Musashigaoka Golf Course $250,000 $37,500
1982 Nov 5-6 Nancy Lopez United States 207 (-9) Melshin-Yokaichi Country Club $250,000 $30,000
1981 Nov 6-8 Patty Sheehan United States 213 (-9) Sagamihara Golf Club $250,000 $30,000
1980 Nov 7-9 Tatsuko Ohsako Japan 213 (-9) Hanayashiki Golf Club $225,000 $26,250
1979 Nov 1-3 Amy Alcott United States 211 (-11) Hanayashiki Golf Club $125,000 $18,750
1978 Nov 1-3 Michiko Okada Japan 216 (-6) Hanayashiki Golf Club Club $125,000 $18,750
1977 Nov 1-3 Debbie Massey United States 220 (-2) Hanayashiki Golf Club $100,000 $15,000
1976 Nov 1-3 Donna Caponi United States 217 (-5) Hanayashiki Golf Club $100,000 $15,000
1975 Oct 17-19 Shelley Hamlin United States 218 (-1) Ibaraki Kokusai Golf Club $100,000 $15,000
1974 Nov 1-3 Chako Higuchi Japan 218 (-4) Horyuju Country Club $100,000 $15,000
1973 Nov 29-Dec1 Jan Ferraris United States 216 (E) Shin Sode-Gahara Country Club $50,000 $7,500

Names Year Wise

Tournament Year Tournament Name
1973 - 1974 LPGA Japan Classic
1975 Japan Classic
1976 LPGA/Japan Mizuno Classic
1977 - 1979 Mizuno Japan Classic
1980 - 1992 Mazda Japan Classic
1993 - 1997 Toray Japan Queens Cup
1998  Japan Classic
1999 - Present Mizuno Classic