2015 Asian Tour Event 3

2015/16 Asian Tour Event 3

Will update soon.

2015 Asian Tour Event 3 Information

Date: 20-24 Jan 2015

Venue: Xuzhou Olympic Center

Type: Players Tour Championship

  • 2015 Champion : Joe Perry
  • Runner-up : Thepchaiya Un-Nooh
  • Score : 4-1

2015 Prize Money

  Prize Fund Ranking Points
Winner £10,000 2,000
Runner-up £5,000 1,600
Semi-finalist £2,500 1,280
Quarter-finalist £1,500 1,000
Last 16 £1,000 760
Last 32 £600 560
Last 64 £200 360
Total £50,000

2015 Asian Tour Event 3 Main Draw

Top Half

Section 1

Last 128
Best of 7 frames


  Niu Zhuang 4
  Meng Jing 0
  Hu Hao 4
  Wang Peng 0
  Cao Yupeng 4
  Liu Jiaming 3
  Alfie Burden 4
  Wang Linkai 0
  Luo Honghao 4
  Fan Zhengyi 2
  Guan Zhen 4
  Mai Hemuti 2Last 64
Best of 7 frames

  Matthew Selt 1
  Niu Zhuang 4


  Hu Hao 0
  Cao Yupeng 4  Alfie Burden 4
  Luo Honghao 1


  Guan Zhen 1
  Ben Woollaston 4
Last 32
Best of 7 frames  Niu Zhuang 4
  Cao Yupeng 3  Alfie Burden 4
  Ben Woollaston 1
Last 16
Best of 7 frames
  Niu Zhuang 1
  Alfie Burden 4

Section 2

Last 128
Best of 7 frames

  Ju Reti 4
  Song Yang 2
  Zhong Lin 4
  Gong Xiaoqing 0
  Mei Xiwen 4
  Li Weixue 0
  Tom Ford 4
  Min Changqing 1
  Cao Xinlong 4
  Tang Li 1
  Lin Shuai 4
  Qin Ge 2


  Paruke Aierken 4
  Feng Yu 0Last 64
Best of 7 frames

  Ju Reti 4
  Zhong Lin 3


  Mei Xiwen 1
  Tom Ford 4  Cao Xinlong 4
  Lin Shuai 3


  Paruke Aierken 2
  Tian Pengfei 4
Last 32
Best of 7 frames
  Ju Reti 3
  Tom Ford 4  Cao Xinlong 0
  Tian Pengfei 4
Last 16
Best of 7 frames

  Tom Ford 4
  Tian Pengfei 1

Section 3

Last 128
Best of 7 frames

  Huang Jiahao 4
  Sun Hongrui 3
  Wang Zepeng 4
  Zhou Fei 1

  Luca Brecel w/d
  Ma Yinzhu w/o

  Elliot Slessor 4
  Lee Tszho 1
  Tang Jun 4
  A Bulajiang 2
  Zhao Xintong 3
  Paul Davison 4Last 64
Best of 7 frames
  Joe Perry 4
  Huang Jiahao 0  Wang Zepeng 4
  Ma Yinzhu 3  Elliot Slessor 4
  Tang Jun 3


  Paul Davison 1
  Graeme Dott 4
Last 32
Best of 7 frames
  Joe Perry 4
  Wang Zepeng 2  Elliot Slessor 4
  Graeme Dott 2
Last 16
Best of 7 frames

  Joe Perry 4
  Elliot Slessor 0

Section 4

Last 128
Best of 7 frames

  Lu Ning 4
  Liu Genxiang 0

  Ahmed Saif 4
  Long Yun 0
  Shan Xianshu 3
  Sun Peng 4

  Rouzi Maimaiti 4
  Li Yan 1
  Gary Wilson 4
  Li Jiahao 0

  Au Chi-wai 4
  Dong Yong 2
  S O'Sullivan 4
  Wu Shengguang 0
Last 64
Best of 7 frames  Lu Ning 4
  Ahmed Saif 1


  Sun Peng 2
  Rouzi Maimaiti 4  Gary Wilson 2
  Au Chi-wai 4  S O'Sullivan 4
  Scott Donaldson 3


Last 32
Best of 7 frames

  Lu Ning 3
  Rouzi Maimaiti 4  Au Chi-wai 0
  S O'Sullivan 4

Last 16
Best of 7 frames


  Rouzi Maimaiti 4
  S O'Sullivan 2

Bottom Half

Section 5

Last 128
Best of 7 frames
  Wang Yuchen 4
  Wang Shi 2
  Xu Si 4
  Wong Yunshing 1

  Craig Steadman 4
  Qi Guoxiao 3
  Lu Chenwei 4
  Xu Yuan 3

  Ma Bing 4
  Li Yingdong 2
  Cao Kaisheng 3
  Li Jianbing 4

  Th Un-Nooh 4
  Li Ningning 0


Last 64
Best of 7 frames  Li Hang 3
  Wang Yuchen 4  Xu Si 2
  Craig Steadman 4


  Lu Chenwei 1
  Ma Bing 4


  Li Jianbing 2
  Th Un-Nooh 4
Last 32
Best of 7 frames


  Wang Yuchen 2
  Craig Steadman 4  Ma Bing 2
  Th Un-Nooh 4
Last 16
Best of 7 frames  Craig Steadman 3
  Th Un-Nooh 4

Section 6

Last 128
Best of 7 frames

  Zhou Yuelong 4
  Corey Deuel 2

  Long Zehuang 0
  Ji Zhijun 4
  Fang Xiongman 4
  Zhang Yadong 0

  Zhang Anda 4
  Li Zhen 3
  Barry Pinches 4
  Pang Junxu 2

  Chen Junhao 4
  Liu Yiqi 1
  He Guoqiang 4
  Long Yong 1
Last 64
Best of 7 frames  Zhou Yuelong 4
  Ji Zhijun 1  Fang Xiongman 4
  Zhang Anda 1  Barry Pinches 4
  Chen Junhao 1


  He Guoqiang 0
  Xiao Guodong 4Last 32
Best of 7 frames

  Zhou Yuelong 4
  Fang Xiongman 1
  Barry Pinches 4
  Xiao Guodong 2
Last 16
Best of 7 frames

  Zhou Yuelong 4
  Barry Pinches 3

Section 7

Last 128
Best of 7 frames


  Yan Bingtao 2
  Li Yujin 4
  Chen Zifan 4
  Gao Le 0

  N Saengkham 3
  Geng Mingqi 4
  Mark Williams 4
  Pan Weixing 1

  Chen Zhe 4
  Feng Zeyuan 2
  Chen Feilong 4
  Cui Ming 0

  Yu Delu 4
  Xiong Jun 0
Last 64
Best of 7 frames

  Ross Muir 4
  Li Yujin 2  Chen Zifan 4
  Geng Mingqi 3  Mark Williams 4
  Chen Zhe 3


  Chen Feilong 2
  Yu Delu 4
Last 32
Best of 7 frames
  Ross Muir 2
  Chen Zifan 4
  Mark Williams 4
  Yu Delu 1
Last 16
Best of 7 frames

  Chen Zifan 1
  Mark Williams 4

Section 8

Last 128
Best of 7 frames

  D Poomjaeng 4
  Ma Tingpeng 1

  Zhang Yong 4
  Ye Shaojun 0
  Cai Jianzhong 3
  Li Yuan 4

  Lyu Haotian 4
  Chen Ruifu 1
  Mark King 4
  Tu Taojin 2
  Wang Heng 3
  Jin Long 4
  Cheng Sihong 4
  He Wenchong 1Last 64
Best of 7 frames


  D Poomjaeng 1
  Zhang Yong 4
  Li Yuan 4
  Lyu Haotian 3


  Mark King 4
  Jin Long 2


  Cheng Sihong 1
  Jimmy Robertson 4


Last 32
Best of 7 frames
  Zhang Yong 4
  Li Yuan 1  Mark King 2
  Jimmy Robertson 4
Last 16
Best of 7 frames

  Zhang Yong 4
  Jimmy Robertson 3

Asian Tour 2015 Event 3 Finals

Quarter-finals
Best of 7 frames

Alfie Burden 2
Tom Ford 4Joe Perry 4
Rouzi Maimaiti 1Th Un-Nooh 4
Zhou Yuelong 2Mark Williams 4
Zhang Yong 0

Semi-finals
Best of 7 frames
Tom Ford 3
Joe Perry 4Th Un-Nooh 4
Mark Williams 1
Final
Best of 7 frames
Joe Perry 4
Th Un-Nooh 1