Top Japan Billionaires List

Rank Name Net Worth Age
1 Masayoshi Son $19.7 B 57
2 Tadashi Yanai & family $17.8 B 65
3 Nobutada Saji family $11.2 B 69
4 Hiroshi Mikitani $7.7 B 49
5 Takemitsu Takizaki $6.2 B 69
6 Kunio Busujima & family $5 B 89
7 Akira Mori & family $4 B 78
8 Masatoshi Ito $3.4 B 90
9 Keiichiro Takahara $3.3 B 83
10 Masahiro Miki $2.8 B 59
11 Yasumitsu Shigeta $2.7 B 49
12 Han Chang-Woo & family $2.7 B 83
13 Shigenobu Nagamori $2.4 B 70
14 Kinoshita Brothers $2 B -
15 Naruatsu Baba $1.9 B 36
16 Hiroko Takei & family $1.8 B -
17 Katsumi Tada $1.7 B 69
18 Yoshikazu Tanaka $1.7 B 37
19 Yoji Sato & family $1.6 B 68
20 Minoru and Yuji Otsuka $1.5 B -
21 Kagemasa Kozuki $1.5 B 74
22 Yusaku Maezawa $1.5 B 39
23 Kanazawa Brothers $1.5 B -
24 Kazuo Okada & family $1.4 B 72
25 Yoshiko Mori $1.4 B 74
26 Chizuko & Michio Matsui $1.4 B 61
27 Tada Brothers $1.3 B -
28 Takao Yasuda $1.3 B 65
29 Soichiro Fukutake $1.3 B 68
30 Taizo Son $1.2 B 42
31 Akio Nitori $1.2 B 70
32 Hirokazu Sugiura & family $1.1 B 64
33 Hajime Satomi $1.1 B 72
34 Ryoichi Jinnai $1.1 B 88
35 Shoji Uehara $1 B 87
36 Kanbee Kokubu & family $965 M 75
37 Kazuo Inamori & family $900 M 82
38 Nobutoshi Shimamura & family $850 M 88
39 Hiroshi Ishibashi $840 M 68
40 Yasuhiro Fukushima $830 M 67
41 Masayuki Ishihara & family $825 M 65
42 Muneaki Masuda $820 M 63
43 Tetsuro Funai $670 M 87
44 Masahiro Noda $650 M 76
45 Shintaro Tsuji $610 M -
46 Yoshitaka Fukuda $565 M 67
47 Susumu Fujita $560 M 41
48 Kentaro Ogawa & family $525 M 66
49 Masatoshi Kumagai $510 M 51
50 Eitaro Itoyama $500 M 72

Forbes Article Archive