Sanskrit Baby Names

Baby Name Gender Meaning
Chandi Girl angry name of goddess sakti
Chandra Girl eminent‚ illustrious‚ moon
Deva Girl divine
Kalinda Girl sun‚ name of mountains
Kama Girl love
Opal Girl jewel
Rania Girl royal
Veda Boy eternal knowledge
 | 1