Colleges and Universities in Japan

Asia University

asia-university.JPG

Asia University
International Center
5-24-10, Sakai, Musashino-shi, 
Tokyo, 180-8629 JAPAN
Phone: +81-422-36-3255
Fax: +81-422-36-4869
 

 Baiko Gakuin University

baiko-gakuin-university.JPG

Baiko Gakuin University
1-1-1 Kouyoucho
Shimonoseki 750-8511
Yamaguchi
Japan
TEL 083-227-1000 
FAX 083-227-1100
 

 Bukkyo University

bukkyo-university.JPG

Bukkyo University
96 Murasakinokitahananobo-cho,
Kita-ku, Kyoto-shi 603-8301
Ph : 075-491-2141
Fax : 075-493-9019

 Bunkyo Gakuin University 

bunkyo-gakuin-university.JPG

Bunkyo Gakuin University 
1-19-1 Mukogaoka, Bunkyo-ku, Tokyo
Ph:- 03-5684-4870
Fax:- 03-5684-3686

 Bunkyo University 

bunkyo-university.JPG

Bunkyo University
Koshigaya Campus
3337 Minami-Ogishima, Koshigaya-city, 
Saitama Prefecture 343-8511
Tel: 048-974-8811

Bunkyo University
Shonan Campus

1100 Namegaya,Chigasaki-city, 
Kanagawa Prefecture 253-8550
Tel: 0467-53-2111

 Chuo University

chuo-university.JPG

Chuo University
742-1 HIgashinakano Hachioji-shi,
Tokyo 192-0393 Japan
Tel:+81-42-674-2211,2212
Fax:+81-42-674-2214

 Daido University

daido-university.JPG

Daido University
10-3 Takiharu-cho, Minami-ku, 
Nagoya-shi, Aihci
Ph:- 052-612-6119
Fax:- 052-612-0125

 Dokkyo Medical University

dokkyo-medical-university.JPG

Dokkyo Medical University
880 Kitakoyayashi, Mibu-machi, 
Shimotsuga-gun, Tochigi 321-0293
Ph:- 0282-87-2108
Fax:- 0282-86-5678

 Doshisha University

doshisha-university.JPG

Doshisha University
Karasuma-Higashi-Iru, Imadegawa-dori, 
Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Ph:- 075-251-3257
Fax:- 075-251-3123

 Dokkyo University

dokkyo-university.JPG

Dokkyo University
1-1,Gakuen-cho,Soka,Saitama 3400042 Japan
Ph:- 048-946-1900
Fax:81-48-943-3160