Indian National Anthem

Lyrics Rabindranath Tagore, 1911
Music Rabindranath Tagore, 1911
Adopted 24 January 1950

Indian National Anthem Lyrics

Stanza 1

 • Jana Gana Mana Adhinaayak Jaya Hey
 • Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
 • Panjaab Sindhu Gujarat Maraatha
 • Draavid Utkal Banga
 • Vindhya Himaachal Yamuna Ganga
 • Uchchhal Jaladhi Taranga
 • Tav Shubh Naamey Jaagey
 • Tav Shubh Aashish Maange
 • Gaahey Tav Jayagaathaa
 • Jana Gana Mangal Daayak
 • Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
 • Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey
 • Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Stanza 2

 • Ohoroha Toba Aahbaana Prachaarita
 • Suni Tab Udaar Vaani
 • Hindu Bauddh Shikha Jain
 • Parasik Musolman Christaani
 • Purab Pashchim Aashey
 • Tab Singhaasana Paashey
 • Premohaara Hawye Gaanthaa
 • Jana Gana Oikya Vidhaayak Jaya Hey
 • Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
 • Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey
 • Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Stanza 3

 • Potona Abhbhudaya Bandhura Pantha
 • Yug Yug Dhaabit Yaatri
 • Hey Chir Saarathi
 • Tab Ratha Chakrey Mukharit Patha Din Raatri
 • Daarun Viplab Maajhey
 • Tab Shankh dhwani Bajey
 • Sankat Dukh Trata
 • Jana Gana Path Parichaayak
 • Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
 • Jayo Hey, Jayo Hey, Jayo Hey
 • Jayo Jayo Jayo, Jayo Hey

Stanza 4

 • Ghor Timir Ghan Nibiro
 • Nishithey Peedit Murchhit Deshey
 • Jagrat Chhil Tab Abichal Mangal
 • Nato Nayan Animeshey
 • Duswapney Aatankey
 • Raksha Kariey Ankey
 • Snehamayi Tumi Mata
 • Jana Gana Duhkh Trayak
 • Jaya Hey Bharat Bhagya Vidhaataa
 • Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey
 • Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Stanza 5

 • Raatri Prabhatil Udil Ravichhabi
 • Purb Uday Giri Bhaaley
 • Gaahey Vihangam Punya Sumiran
 • Nav Jeevan Rash Dhaley
 • Tab Karunaarun Raage
 • Nidrit Bhaarat Jagey
 • Tab Charane Nat Maatha
 • Jaya Jaya JayA Hey, Jaya Rajeshwar
 • Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
 • Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey
 • Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

English Translation

 • Thou art the ruler of the minds of all people
 • Dispenser of India's destiny.
 • Thy name rouses the hearts of Punjab, Sindhu, Gujarat and Maratha
 • Of the Dravida, Utkala and Bengal;
 • It echoes in the hills of the Vindhyas and Himalayas
 • mingles in the music of Yamuna and Ganga and is
 • chanted by the waves of the Indian Ocean.
 • They pray for thy blessings and sing thy praise.
 • The saving of all people waits in thy hand
 • Thou dispenser of India's destiny.
 • Victory, victory, victory to thee.

Bengali Romanization

 • Jonogonomono-odhinayoko joyo he Bharotobhagyobidhata
 • Ponjabo Sindhu Gujorato Maratha Drabito Utkolo Bonggo
 • Bindhyo Himacholo Jomuna Gongga Uchholojolodhitoronggo
 • Tobo shubho name jage, Tobo shubho ashisho mage,
 • Gahe tobo joyogatha.
 • Jonogonomonggolodayoko, joyo he Bharotobhagyobidhata
 • Joyo he, joyo he, joyo he, joyo joyo joyo joyo he

National Anthem of India


National Anthems Article Archive