Albania National Anthem

Lyrics Asdreni, 1912
Music Ciprian Porumbescu
Adopted 1912

National Anthem of Albania Lyrics

Albanian lyrics

First stanza

 • Rreth flamurit të përbashkuar
 • Me nje deshir' e një qëllim,
 • Të gjith' atij duke iu betuar
 • Të lidhim besën për shpëtim.

Second stanza

 • Prej lufte vec ai largohet
 • Që është lindur tradhëtar,
 • Kush është burrë nuk frikësohet,
 • Po vdes, po vdes si një dëshmor!

Third stanza

 • Në dorë armët do t'i mbajmë,
 • Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
 • Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
 • Këtu armiqtë s'kanë vënd!

Fourth stanza

 • Se Zoti vetë e tha me goje
 • Qe kombe shuhen përmbi dhe,
 • Po Shqiperia do të rroje;
 • Per te, per te luftojme ne!

Fifth stanza

 • O Flamur, flamur, shenj' e shenjtë
 • tek ti betohemi këtu
 • per Shqipërine, atdheun e shtrenjtë,
 • për nder' edhe lavdimn e tu.

Sixth stanza

 • Trim burre quhet dhe nderohet
 • atdheut kush iu be therror.
 • Perjetë ai do të kujtohet
 • mbi dhe, nën dhe si një shenjtor!

English Translation

First stanza

 • Around our flag we stand united,
 • With one wish and one goal,
 • A sacred oath we bestow upon it
 • Proclaiming loyalty for our salvation.

Second stanza

 • From war abstains only he,
 • Who a traitor is born,
 • He who is a true man is not frightened,
 • But dies a martyr to the cause.

Third stanza

 • With weapons in our hands a-brandished,
 • We will defend our fatherland,
 • Our sacred rights we’ll not relinquish,
 • The foe has no place in our land.

Fourth stanza

 • For God himself proclaimed:
 • The nations of the earth shall wane,
 • And yet will live, will thrive Albania.
 • For her our fight won’t be in vain.

Fifth stanza

 • O Flag, flag, you sacred symbol
 • upon you we now swear
 • for Albania, our dear fatherland
 • for honour and your commends

Sixth stanza

 • Brave man is named and honoured
 • the one who sacrificed himself for the fatherland
 • Forever he will be remembered
 • on earth and under as a saint!

National Anthem of Albania


National Anthems Article Archive