Qasam Se Qasam Se Movie

Qasam Se Qasam Se
star star star star star Average: 0 (5)

Director: Ashfaque Makrani

Producer: Dharmendra Nath Thakur

Language: Hindi

Genre : Romance

Qasam Se Qasam Se Movie Release Date :

Qasam Se Qasam Se Movie Cast

Azim Rizvi
Faith
Rakhi Sawant

Other Movies

UP NEXT

1st January 1970