Home

Miss Universe China 2014

Year Delegate Represented Award
2013 Jin Ye Hebei Miss Congeniality
2012 Diana Xu Jidan Jilin Best National Costume
2011 Luo Zilin Shanghai Miss Congeniality
2010 Tang Wen Heilongjiang  
2009 Wang Jingyao Shandong Miss Congeniality
2008 Wei Ziya Guizhou  
2007 Zhang Ningning Liaoning Miss Congeniality
2006 Gao Yinghui Heilongjiang  
2005 Tao Siyuan Sichuan  
2004 Alina Zhang Meng Tianjin  
2003 Wu Wei Fujian  
2002 Zhuo Ling Shanghai  

Free Email Newsletter

Enter Email Address

Sign up
You can opt-out at any time.
Please refer to our privacy policy for contact information.
   More in Entertainment
UP NEXT

Black Friday 2014

28th November 2014