Glastonbury Festival 2016 Tickets

Glastonbury Festival 2016 Ticket Prices

Update here soon...

Glastonbury Festival 2014 Ticket Prices

Bath single £19.50 / return £30
Birmingham single £37 / return £48
Brighton single £39 / return £50.50
Bristol single £19.50 / return £30
Cambridge single £49 / return £67
Cardiff single £29 / return £38
Edinburgh single £80 / return £102
Glasgow single £80 / return £102
Leeds single £46 / return £61.50
Leicester single £38 / return £49.50
Lincoln single £46 / return £61.50
Liverpool single £46 / return £59.50
London single £38 / return £51.50
Manchester single £46 / return £59.50
Newcastle single £63 / return £82.50
Norwich single £51 / return £70
Nottingham single £45 / return £60
Oxford single £33 / return £47
Preston single £50 / return £65.50
Reading single £33 / return £47
Sheffield single £46 / return £63.50
Southampton single £38 / return £51
Stoke single £43 / return £54.50
Swansea single £30 / return £39
Swindon single £34 / return £45
Taunton single £26 / return £36
Truro single £37 / £47
York single £54 / return £75

Glastonbury Festival Related Topics