Back to 1942 Movie

star star star star star Average: 0 (5)

Director: Xiaogang Feng

Producer: Sanping Han

Language: English

Genre : Drama

Back to 1942 Movie Release Date :

Back to 1942 Movie Cast:

Adrien Brody    
Tim Robbins    
Fan Xu ... Hua Zhi
Daoming Chen ... Jiang Jiedan
Alec Su ... Song Ziwen
Hanyu Zhang ... An Ximan
Guoli Zhang ... Fan Dianyuan
Alfred Hsing ... Refugee
Yihong Duan ... Chen Bulei
Xuejian Li ... Li Peiji
Mo Zhang ... Shuan Zhu
Yuanzheng Feng ... Xia Lu
Ziwen Wang ... Xing Xing
Chun Du    
Zhenyu Qiao    
Zhong Lü ... Zhang Fang's mother
Shaohua Zhang ... Xia Lu Niang
Guoqiang Zhang ... Guo Jiquao
Yongjian Lin    

Other Movies

UP NEXT

1st January 1970